• Choose:
Inge van Mill © Mark Prins
Foto: Mark Prins
'A photo taken from the heart is meaningful.'

About

Inge van Mill

Inge van Mill (1976) is vijftien jaar actief als professioneel fotograaf. Zij creëert eigen documentaire / kunst-projecten en daarnaast werkt ze voor toonaangevende opdrachtgevers. Kenmerkend voor haar stijl is dat vorm, inhoud en emotie zo samenvallen dat er een intrigerende en levendige gelaagdheid ontstaat.

Van Mill maakte kennis met fotografie op Sint Lucas in Boxtel, opleiding voor reclame- en presentatietechnieken, waar zij in 1998 afstudeerde. Daarna vervolgde ze haar studie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag, richting fotografie, waar zij in 2002 afstudeerde. Haar werk is bekroond met diverse prestigieuze onderscheidingen bij de Zilveren Camera. Daarnaast wordt haar werk tentoongesteld.

Leidraad voor haar werk zijn maatschappelijke kwesties waaronder misstanden en veranderingen in de maatschappij. Zij verdiept zich in de materie en de belevingswereld van de betrokkenen. Voor haar is het belangrijk om de werkelijkheid te benaderen en de gevoelswereld weer te geven.

Naast deze maatschappelijke verbeelding is een belangrijk aspect in haar werk het laten zien van de emotie door voorbij te kijken aan het uiterlijke.

Zo ontstaat een gelaagdheid die zich vertaalt in fotografische beelden, interviews en videowerken.

English text

Inge van Mill (1976, the Netherlands) has been working as a professional photographer for fifteen years. She creates her own photo art projects. Furthermore she makes portraits, journalistic photos and documentary photo-reports for leading clients. Typical of her style is that form, content and emotions coincide, there arises an unique and intriguing layering, you feel an aliveness in her photos.

She discovered photography at Sint Lucas in Boxtel and continued her study at the Royal Academy of Art in The Hague, were she graduated Photography in 2002. She works as an independent photographer since then. Her work has received various prices, among others different categories of the Dutch professional photojournalism awards: ‘Zilveren Camera’. Furthermore her photos are displayed at several exhibitions.

General guidance for her work are social issues, including malpractices and changes in society. Her genuine interest in people and society is to see what is really going on in this world, she wants to gets to the essence of her subject. For Van Mill it is important to reflect at the reality and the sensitive world.